FAQ SE-S400/C450

Hvordan ændrer jeg tid og dato?


Ændring af klokkeslet:
Du ændrer tiden ved at dreje nøglen i PGM. Tast derefter time og sekunder og tast på knappen X / DATE/TIME.

 

Ændring af dato:
Du ændrer tiden ved at dreje nøglen i PGM. Tast derefter DDMMÅÅ (Dag, Måned, År) og tast på knappen X / DATE/TIME.

 

Husk at drej nøglen tilbage til REG.

Daglig nulstilling?


Sådan nulstiller du dagligt

 

Print af Elektroniske Journal.

SE-S10 model
Drej nøglen i Z, og tast 58, derefter KONTANT (CA)

 

Print af Finansrapport.

SE-S10 model
Drej nøglen i Z, og tast KONTANT (CA)

 

DET ER VIGTIGT AT GØRE DETTE I DENNE RÆKKEFØLGE, ELLERS SLETTER DU DIN JOURNAL!!

Programmering af moms?


Hvorledes programmeres moms?

SE-S400 / SE-C450

Drej nøglen i PGM
Brug pilene ned til SYSTEM
Tast KONTANT

 

Tast 3
Tast SUBTOTAL
Tast 100000
Tast KONTANT (CA)
Tast SUBTOTAL

 

Tast 100000
Tast DANKORT (CHK)
Tast SUBTOTAL

 

Tast 100000
Tast KREDIT (CH), findes ikke på SE-C450
Tast SUBTOTAL
Drej nøgle i OFF

 

Drej nøglen i PGM
Brug pilene ned til MOMS
Tast KONTANT (CA)
Tast KONTANT (CA)
Tast momssats (25.00)
Tast momstype (TILFØJ)
Tast KONTANT (CA)
Tast SUBTOTAL

 

Brug pilene ned til SYSTEM
Tast KONTANT (CA)
Tast 3
Tast SUBTOTAL
Tast 0366
Tast SUBTOTAL
Tast 1
Tast på alle Varegrupperne (1-72)
Tast SUBTOTAL

 

Tast 0422
Tast SUBTOTAL
Tast 3000000000
Tast KONTANT
Tast SUBTOTAL
Drej nøgle i REG

Tekst på bon?


SE-S400 / SE-C450

 

Drej nøgle i PGM
Brug pilene ned til BESKED
Tast KONTANT (CA)
Vælg 01 Logo1, her kan du skrive firmanavn eller hvad du nu ønsker. Det er linje 1 på bon/kvittering.
Tast SUBTOTAL for at gemme tekst
Tast SUBTOTAL for at afslutte selve programmering

 

Du kan fortsætte på 02 Logo2, 03 og 04.

 

Ønsker du reklame tekst og/eller bund tekst udover toptekst, så skal du ændre de 10 0’er (nuller) nedenfor til følgende:

 

Drej nøglen i PGM
Brug pilene ned til SYSTEM
Tast SUBTOTAL
Tast 3
Tast SUBTOTAL
Tast 2122
Tast SUBTOTAL
Tast 0000000000 (her vælger du om det skal være reklame-, bund eller reklame/bund)
Tast KONTANT (CA)
Tast SUBTOTAL

 

Reklametekst: 0000100000
Bundtekst: 0000200000
Reklame/Bund: 0000300000

 

Nu kan du skrive yderligere tekster på følgende linjer:

 

Reklame 01, 02, 03 og 04, samt Bund 01, 02, 03 og 04.